søndag 27. september 2009

Flere Clematis til å bli gal av…

4Dette skal være min Clematis viticella ‘ Mme Julia Correvon’ står det på mine gamle hagenotater jeg funnet fra 2005. Litt mørk på fotoet da det ble tatt i motlys.. Denne og ‘Comtess de Buchard’ planterte jeg i mitt “vindu mot omverden”. Seinere kompletert med både ‘Multi Blue’, som enda ikke har blomstret, og ‘Paul Farges’, som jeg viste igår.

More Clematis to drive me crazy..

This is meant to be Clematis vit. ‘Mme Julia Correvon’ according to my garden notes from 2005 that I finally found.This photo makes her darker then she really is...  Julia was planted together with ‘Comtess de Buchard’ by my “window to the outer world” and later on I supplemented with ‘Multi Blue’, which still never came with flowers, and ‘Paul Farges’, shown yesterday.

Det her er clematisen fra tidligere i sommer, som etter notaten skal være Comtess de Buchard, men det kan ikke stemme for hun har røde støvbærer og på bilder jeg hitter på nettet borde de ha vart gule….Så, nå kan man ikke en gang stole på gamle innkjøpsnotater, ikke rart at jeg blir så usikker så ofte… borde se å få kjøpt meg en god Clematisbok, finnes det ??

This is my clematis from earlier this summer, which according to my notes should be Comtess de Buchard, but it can’t be since her the petals are red and in pictures found on internet they are yellow.. So one can’t really relay on old notes anymore either, no wonder I get confused so often… I really should get myself a good book of Clematis, is there any ??

Ingen kommentarer: