søndag 9. desember 2018

Månadsbild december


Den första snön smälte och ny kom i början av december. Denna blev liggande.